Điểm chuẩn - Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt - 2011

Điểm chuẩn 2011: CĐSP Nghệ An, Đăk Lăk, Đà Lạt, Gia Lai

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

1) Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) hệ cao đẳng chính quy

Tên ngành

 

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV1

Chỉ tiêu tuyển NV2

Sư phạm Toán - Lý

01

A

12.5

 

Sư phạm Toán - Tin

02

A

10.0

 

Sư phạm Sinh - Hoá

03

B

11.0

 

Sư phạm Thể dục - CT Đội

05

T

15.0

20

Sư phạm Tiếng Anh

06

D1

16.5

 

Tiếng Anh (Ngoài SP)

07

D1

12.5

 

Giáo dục Tiểu học

08

A

12.0

 

C

15.5

 

D1

13.0

 

Giáo dục Mầm non

09

M

14.5

 

Công nghệ thông tin (Ngoài SP)

10

A

10.0

49

Sư phạm Âm nhạc

12

N

11.0

14

Quản trị văn phòng (Ngoài SP)

14

C

12.0

 

Công tác xã hội (Ngoài SP)

15

C

11.0

 

Công nghệ Thiết bị trường học (Ngoài SP)

16

A

10.0

34

B

11.0

Tiếng Anh TM-DL (Ngoài SP)

17

D1

12.5

54

Sư phạm Văn - GDCD

18

C

13.0

 

Sư phạm Văn - CT Đội

22

C

11.0

3

Sư phạm Địa - Mỹ thuật

23

H

11.0

40

Sư phạm Sử - GDCD

24

C

11.0