Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2012.

Đáp án đề thi môn Toán khối A năm 2012. Cập nhật liên tục và sớm nhất đáp án các môn thi đại học cao đẳng năm 2012 cho các thi sinh.
1. ĐỀ THI TOÁN KHỐI A NĂM 20122. ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOÁN KHỐI A NĂM 2012

2.1 ĐÁP ÁN CỦA THẦY/CÔ : Đáp án tham khảo


2.1 ĐÁP ÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO : Đang cập nhật

Đáp án của Bộ được cập nhật tại đây vào chiều nay ngày 5/7/2012